Krepšelis (0)
0
Jūsų krepšelis tuščias.
Iki nemokamo pristatymo Jums liko:€ 15
Krepšelis atnaujintas
Šiuo metu nėra galimybės įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Privatumo politika

 
Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Ši privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame interneto sveainėje www.bahahsop.eu. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 
1. Bendra informacija
 
UAB "Perukų pasaulis" (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato pagrindines Jūsų asmens duomenų bei kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, tvarkymo ir laikymo taisykles Jums naudojantis Duomenų valdytojo interneto svetaine www.bahashop.eu.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 126272275
Buveinės adresas: Architektų g.19, LT-04112, Vilnius, Lietuva
Tel. +37061244991
El. paštas: info@baha.lt
 
Jūs galite lankytis mūsų internetinėje svetainėje nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite pateikti užklausą ir (ar) užsiregistruoti, būsite paprašyti pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis. Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dedame visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. 
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
 
2. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?
 
Mūsų svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia Jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, registruojantis, perkant prekes svetainėje www.bahashop.eu, arba pateikiant užklausas.
 
Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija:
- Vardas;
- Pavardė;
- Adresas;
- El. pašto adresas;
- Telefono numeris;
- Gyvenamosios vietos adresas.
 
Taip pat galime rinkti informaciją apie tai kaip Jūs naudojate mūsų svetainę, pvz.:
- Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai;
- Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau);
- Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
 
Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per žurnalų paskyras “Facebook” tinkle.
 
Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga arba tiesiog negausite naujausių pasiūlymų.
 
3. Kaip naudojame Jūsų informaciją?
 
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
- Pasirinktos prekės pardavimui ir pristatymui (elektroninė prekyba);
- Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
- Rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius aktualiomis temomis, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį, siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to jūs esate davę savo sutikimą*;
- Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
- Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*;
- Užklausų pateikimo ir administravimo tikslu;
- Kitais būdais su Jūsų sutikimu*.
 
⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.
 
Surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti UAB "Perukų pasaulis" valdomoje interneto svetainėje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.
 
4. Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?
 
Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
- Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., AB Lietuvos paštas, transporto įmonėms, bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo ir prekių pristatymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
- Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
- Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 
Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:
- Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
- Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
- Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
- Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
- Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu. 
 
5. Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?
 
Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol Jūs naudositės mūsų prenumeratos paslaugomis, tol kol vyks žaidimas ir pan. Rinkodaros tikslais saugosime 2 metus, po to atnaujinsime sutikimų gavimą.
 
6. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?
 
Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
 
7. Jums garantuojamos teisės
 
Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
- Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
- Prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
- Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
- Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
- Prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
- Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
8. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje
 
Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
 
9. Slapukai, signalai ir panašios technologijos
Šiose Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
 
10. Kur kreiptis?
Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@baha.lt.
 
11. Politikos pakeitimai

UAB "Perukų pasaulis" turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Slapukai ir jų valdymas


Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai mažos tekstinės bylos (arba panaši technologija), kurios yra įrašomos ir nuskaitomos kas kartą lankantis šioje svetainėje. Dauguma naršyklių slapukus priima numatytuoju būdu bei leidžia juos valdyti. Jūs, naršyklės nustatymų pagalba, galite valdyti slapukų nustatymus, juos trinti ar drausti. Detalesnę informaciją apie slapukų valdymą rasite savo naršyklės pagalbos puslapyje.
  • Chrome: nuoroda (nuoroda: 2018 05 25)
  • Firefox: nuoroda (nuoroda: 2018 05 25)
  • Kitos naršyklės: nuoroda

Svetainėje naudojamų slapukų aprašai


(gali būti, kad ne visi sąraše paminėti slapukai yra naudojami šiuo metu, šioje svetainėje)

Bendriniai

 
PHPSESSID -slapukas, kuris atpažįsta lankytojo unikalią sesiją viso jo naršymo po tinklapį metu.
 

Informacijos siuntimo formos


last_comment_signature - atsiliepimo (ar palikto komentaro) numeris, naudojamas kaip atsiliepimo identifikatorius;

Vartotojų sąsaja


wver - pasirinkta mobili ar responsive svetainės versija;
user_currency - lankytojo pasirinkta valiuta;
loginPage - puslapis iš kurio buvo prisijungta prie svetainės uždarų zonų;
*_dir, order_* - svetainės įrašų rūšiavimo tipas;
AgreedToPrivPolicy - šis slapukas įrašomas kai lankytojas sutinka su svetainės privatumo politika.
weUseCookiesForget - papildomas slapukas AgreedToPrivPolicyveikimo užtikrinimui.

Prekių / paslaugų katalogo slapukai

order_prod_list - produktų sąrašo rūšiavimo tipas;
ObjOnPage - informacinių blokų skaičius puslapyje;
CatOrder - produktų kategorijų turinio rūšiavimo tipas;
templateFilter_* - reikšmė naudojama filtravimui, pasirenkant šablono reikšmes

El. parduotuvės slapukai

modNavPriority_* - modifikacijų navigavimo prioriteto nustatymai;
cPidThumb_* - produktų palyginimo, produkto nuotraukos ID;
cPidTitle_* - produktų palyginimo produkto antraštė;
comparePidLst - produktų palyginimo sąrašas;
oq_cnt - norimas įdėti į krepšelį produktų kiekis, kurio nėra sandelyje. Šis skaičius yra rodomas paklausime siunčiamame administratoriams.
inquireFrmDT - produkto formos užklausos data;
OverQuantityInquire - užklausa dėl produkto, kurio nėra sandelyje;
OverQuantityInquirePid - produkto ID, kurio nėra sandelyje;
OverQuantityInquireCnt - kiekis, kurį bandėte įdėti, bet jo sandelyje nėra, tad laikinai saugojama čia, vėliau yra rodoma užklausimo formoje.
cartPagePos - krepšelio puslapio postūmis nuo viršaus, naudojamas grąžinti vartotoją atgal prie aktualaus ekrano vaizdo.
eshFilterClosed - el. parduotuvės filtrų uždarymas.

Trečiųjų šalių slapukai

 

Apie Google Analytics slapukus:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Apie AddToAny slapukus:
https://www.addtoany.com/privacy

 

Apie AddThis slapukus:
http://www.addthis.com/privacy

 

Apie Facebook slapukus:
https://www.facebook.com/policy/cookies/

 

Apie Zopim Chat slapukus:
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/cookie-policy/

Svetainės laiškų siuntimo formos


Laiškai siunčiami iš svetainės nėra saugomi svetainės duomenų bazėse. Juos gauna el. paštu svetainės administratorius.
{kaip tvarkoma tai, kas gaunama}

Svetainės naujienlaiškių sistema


Svetainėje yra galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškius. Suvestas elektroninis paštas yra saugomas duomenų bazėje ir yra prižiūrimas svetainės atministratorių. Jei norite atsisakyti naujienlaiškių, prašome sekti šia nuoroda

El parduotuvė


Norint identifikuoti užsiregistravusius lankytojus, el. parduotuvės duomenų bazėse yra saugomi prisijungimo bei pirkimo istorijos duomenys. Jokie kiti duomenys, kurie nėra reikalingi pagal įstatymus išrašyti sąskaitoms faktūroms, nėra saugomi.
Duomenų bazėse yra saugoma:
  • El. paštas - reikalingas identifikuoti lankytoją bei siųsti sąskaitas.
  • Vardas - reikalingas ...
  • Pavardė - reikalinga …
  •  

{duomenų tvarkymo politika}
 
smart foreash